Tüm bireysel sorunlarınızın en etkili psikolojik danışmanlık yöntemleriyle çözümü için bize ulaşmak için tıklayınız.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık hizmeti, kişilere bireysel olarak sunulan bir yardım hizmetidir. Psikolojik Danışmada, başvuran kişiler birer hasta olarak kabul edilmez.Yaşadıkları da hastalık olarak adlandırılmaz. Hizmet almak isteyen kişi “danışan”, hizmet veren kişi “danışman” olarak adlandırılır ve verilen hizmet danışan ile danışman arasındaki sorun çözmeye yönelik etkileşim olarak kabul edilir. Psikologun gözünde karşısındaki kişi, yukarıda da söylendiği gibi bir hasta değildir, dolayısı ile süreç bir danışmanlık süreci değildir. Danışman bu noktada sorunları çözme aşamasında kişiye rehberlik eden, zaman zaman ona yol gösteren kişidir. Psikolojik danışman danışanını, sorunlarını çözebilecek potansiyele sahip biri olarak gördüğü ve onu en başından böyle kabul ettiği için danışan her zaman aktif durumdadır.

Danışma sürecinin sonunda kişiye iç görü kazandırılarak, danışmanın en başından var olduğuna inandığı şeye (sorunları çözebilecek potansiyele sahip olması) danışanın da inanması sağlanmaya çalışılır. Kişinin benlik saygısının yükseltilmesi, kendini ve sorunlarını kabullenmişlik düzeyinin artırılması, alternatif çözüm yolları bulma becerilerinin kazandırılması, iletişim kurma becerilerinin kazandırılması, empatik iletişim becerilerinin kazandırılması gibi amaçlar doğrultusunda, kişinin gereksinimine göre hizmetler çeşitlendirilerek sunulmaktadır.

Ek Bilgi

Danışma Alanlarımız

Psikolog Eşliğinde Bireysel Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Obeziteye Psikolojik Yaklaşım
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Öfke Kontrolü Sağlama
 • Özgüven Eksikliği
 • Postravmatik Stres Bozukluğu
 • Psikolojik Rahatsızlıklar
 • Regresyon (Geçmiş Yaşam)
 • Stres & Mücadele Yöntemleri
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu

 • Doğum Sonrası Yaşananlar
 • İntihar
 • Stres Bozukluğu
 • Psikolojik Stres Bozukluğu
 • Yaygın Kaygı Bozukluğu
 • Demans (Bunama)
 • Kanser Tanısı Almış Kişiler
 • EMDR
 • Dikkat Dağınıklığı
 • Hipnoz